top of page
520510-PIWD0O-887.jpg
520510-PIWD0O-887.jpg
520510-PIWD0O-887.jpg
Zappa%20in%20Muziekgebouw%20orig_edited.
Anchor 1

PARTICULIER SCHENKEN

 

Met een periodieke schenking verbind je je voor langere tijd aan INSOMNIO. Dat heeft niet alleen voordelen voor ons, maar ook voor jou. Wij zijn verzekerd van jouw steun, zodat we ons kunnen blijven ontwikkelen als ontwikelplek en podium voor nieuwe muziek van jonge muziekpioniers. En jij profiteert van een belastingvoordeel, want een periodieke schenking is volledig aftrekbaar. Daardoor kun je zelfs extra doneren, zonder dat je meer betaalt.

 

 

PARTICULIER SCHENKEN MET BELASTINGVOORDEEL


Het klinkt ingewikkelder dan het is, want periodiek schenken is zo geregeld. Zonder notaris. Het invullen van een overeenkomst voor periodiek schenken is voldoende.


Ook als je eenmalig schenkt aan INSOMNIO zijn er voordelen. We hebben beide mogelijkheden van schenken naast elkaar gezet (met rekenvoorbeeld).

 


Ben je geïnteresseerd in het schenken aan INSOMNIO?

 

– Ja, ik doe een eenmalige donatie. Vul hier het donatieformulier in

 

– Ja, ik doe een periodieke schenking. Download hier de overeenkomst voor de periodieke schenking en stuur het ingevulde exemplaar naar info@ensembleinsomnio.nl

 

VOORBEELD: PARTICULIER SCHENKEN


Stel je hebt een belastbaar inkomen van € 70.000 dat in het maximale belastingtarief van 52% valt en je schenkt € 1.250,-.

 

EENMALIGE SCHENKING

Een gift van € 1.250 zorgt voor de volgende aftrekpost:

 

€ 1.250,- * 1,25 = € 1.562,50
Minus drempel (= 1% van 70.000) € 700,00
=€ 862,50
Hierdoor is het belastingvoordeel: 52% * € 862,50 = € 448,50

 

Een schenking van €1.250 kost je in werkelijkheid dan 'alleen' € 801,50.

PERIODIEKE SCHENKING
Hierbij is de gift volledig aftrekbaar. Bij dezelfde bedragen wordt de som nu als volgt:

 

€ 1.250 * 1.25 = € 1.562,50
Geen drempel

Hierdoor is een belastingvoordeel: 52% * € 1.562,50 = € 812,50

 

Een periodieke schenking van €1250,- kost je in werkelijkheid dus 'alleen' € 437,50 per jaar, waarbij je het ensemble per jaar met de volle €1.250 ondersteunt.

MEER INFORMATIE

Heb je nog andere vragen, dan kun je contact opnemen via vrienden@insomnio.nl

 

TOELICHTING: PARTICULIER SCHENKEN


Een gift aan Ensemble INSOMNIO is fiscaal aantrekkelijk omdat wij - de vereniging "Les Maîtres Musicaux", de juridische entiteit achter ensemble INSOMNIO - door de belastingdienst zijn aangemerkt als goed doel met een culturele ANBI (Algemeen Nut Beoogde Instelling) status. Een gift aan een goed doel met ANBI status, kan je aftrekken van de inkomstenbelasting. Als particuliere donateur van een culturele instelling als onze vereniging kun je bovendien profiteren van de Geefwet*. In het kort behelst dit dat je de aftrek verhoogd met 25% van het bedrag van de gift, en dat levert je extra voordeel op. Hoeveel je precies kan aftrekken is afhankelijk van het soort schenking en de hoogte van je belastbaar inkomen.

Er zijn 2 soorten giften met bijbehorende voorwaarden:

1. Eenmalige schenking (gewone gift)


Al je giften in één belastingjaar bij elkaar opgeteld, kunnen worden afgetrokken. Hierbij geldt:
– een drempel: deze is 1% van je belastbaar inkomen (met een minimum van 60 euro). Als je bijvoorbeeld een belastbaar inkomen van € 40.000,- hebt, tellen de eerste € 400,- aan giften niet mee. Pas alles wat je daarboven hebt geschonken wordt afgetrokken;
– een maximum: dit is 10% van het zogeheten drempelinkomen (het totaal van inkomens en aftrekposten, zonder de persoonsgebonden aftrek).
– de multiplier: je mag het gedoneerde bedrag met 1,25 verhogen alvorens als gift af te trekken van je inkomstenbelasting *

2. Periodieke schenking (doorlopende gift)


Het voordeel hiervan is dat er geen drempel geldt; je kan de gehele gift aftrekken. Er zijn wel enkele andere voorwaarden:
– Het bedrag moet elk jaar hetzelfde zijn en je moet minimaal vijf jaar achtereen geven;
– Je gift stopt als je komt te overlijden of bij het overlijden van bijvoorbeeld je partner of broer;
– Je dient de periodieke schenking vast te leggen samen met het goede doel in een overeenkomst (ook wel onderhandse akte). Hier is geen notaris voor nodig: wij kunnen je de overeenkomst toesturen.
– de multiplier: je mag het gedoneerde bedrag met 1,25 verhogen alvorens als gift af te trekken van je inkomstenbelasting *

* Zo werkt de multiplier!


Bij het geven aan een culturele ANBI als INSOMNIO/Les maîtres musicaux heb je recht op extra belastingvoordeel.

Je mag dan namelijk bij het bereken van je aftrek de gift nog eens verhogen met 25% en dit geldt voor zowel eenmalige als periodieke schenkingen. Ook hier zijn voorwaarden aan verbonden:
– Je mag verhogen met een maximum van €1.250,- op jaarbasis;
– Voor je eenmalige giften blijft wel het drempelbedrag en het maximum gelden en voor het berekenen hiervan telt de verhoging niet mee.

Je kunt het aftrekbaar maken van giften zelf regelen door deze in te vullen bij je jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting.

Logo-Insomnio-2003-diap.png
  • Weiß Facebook Icon
  • Weiß Twitter Icon
  • Weiß YouTube Icon
  • Weiß iTunes-Symbol
  • email3
Alle Videos

Alle Videos

bottom of page