top of page
520510-PIWD0O-887.jpg
520510-PIWD0O-887.jpg
520510-PIWD0O-887.jpg
Zappa%20in%20Muziekgebouw%20orig_edited.
Logo-Insomnio-2003-diap.png
Les Maîtres Musicaux
Ulrich Pöhl
 
DIRECTEUR/BESTUURDER

Michel Bezem
Titia Felderhof
Frank Beemer

RAAD VAN TOEZICHT
Logo-Insomnio-2003-RGB_edited.png
de vaste musici van het ensemble
LEDEN

Les Maîtres Musicaux

De verenging met volledige rechtsbevoegdheid Les Maîtres Musicaux is de juridische entiteit en drager van INSOMNIO, ensemble voor hedendaagse muziek en organiseert de activiteiten van het ensemble, zoals de concerten van het ensemble in Nederland en in het buitenland als ook muzikale onderzoeksprojecten en ook educatieve projecten van het ensemble in samenwerking met uiteenlopende partners.

Les Maîtres Musicaux (en daarmee ook het ensemble INSOMNIO) onderschrijft de code governance cultuur en de code diversiteit & inclusie.

Les Maîtres Musicaux en INSOMNIO ontvangen momenteel geen structurele subsidie van de overheid en zijn daarmee volledig afhankelijk van eigen inkomsten, projectsubsidies en donaties.

ANBI

Les Maîtres Musicaux is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 

De status van culturele ANBI betekent voor particulieren, maar ook voor bedrijven, een extra belastingvoordeel vanwege een extra giftenaftrek. Daarnaast betalen culturele ANBI’s geen schenkbelasting over uw gift of erfbelasting over ontvangen erfenissen. Lees meer over de mogelijkheid om Les Maîtres Musicaux/INSOMNIO geldelijk te ondersteunen.

Doelstelling
Het bevorderen van de bekendheid van hedendaagse muziek, in verschillende stijlen en kunsttdsisciplines en verder al het geen hiermee in de ruimste zin verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De vereniging heeft niet ten doel het maken van winst. (Statuten art.4)

Beloningsbeleid
De Raad van Toezicht (RvT) van Les Maîtres Musicaux mag statutair maximaal een onkostenvergoeding en alleen een niet bovenmatig vacatiegeld ontvangen.
De inhoudelijke discussie rond Fair Pay van musici/artiesten is een van de redenen geweest om de organisatievorm van het ensemble te veranderen. In Les Maîtres Musicaux zijn de musici niet meer allen ingehuurde zzp'ers zonder statutair gezekerde status. Als leden van de vereniging zijn de musici opdrachtgever en bepalen zelf — gecontroleerd door de directie en de raad van toezicht — het beloningsbeleid. Het gezelschap streeft naar marktconforme vergoedingen.


Jaarstukken

De vereniging Les Maîtres Musicaux is opgericht in 2020. Jaarcijfers en jaarverslagen zullen vanaf 2021 aan deze plaats worden gepubliceerd.

KVK en RSIN
Kamer van Koophandel Utrecht 77486005
RSIN 861022397

  • Weiß Facebook Icon
  • Weiß Twitter Icon
  • Weiß YouTube Icon
  • Weiß iTunes-Symbol
  • email3
Alle Videos

Alle Videos

bottom of page