top of page
520510-PIWD0O-887.jpg
520510-PIWD0O-887.jpg
520510-PIWD0O-887.jpg
Zappa%20in%20Muziekgebouw%20orig_edited.
Les Maîtres Musicaux
Ulrich Pöhl
 
DIRECTEUR/BESTUURDER

Michel Bezem
Titia Felderhof
Frank Beemer

RAAD VAN TOEZICHT
Logo-Insomnio-2003-RGB_edited.png
de vaste musici van het ensemble
LEDEN

Les Maîtres Musicaux

De verenging met volledige rechtsbevoegdheid Les Maîtres Musicaux is de juridische entiteit en drager van INSOMNIO, ensemble voor hedendaagse muziek en organiseert de activiteiten van het ensemble, zoals de concerten van het ensemble in Nederland en in het buitenland als ook muzikale onderzoeksprojecten en ook educatieve projecten van het ensemble in samenwerking met uiteenlopende partners.

Les Maîtres Musicaux (en daarmee ook het ensemble INSOMNIO) onderschrijft de code governance cultuur

de code diversiteit & inclusie en de Fair Practice Code.

Les Maîtres Musicaux en INSOMNIO ontvangen momenteel geen structurele subsidie van de overheid en zijn daarmee volledig afhankelijk van eigen inkomsten, projectsubsidies en donaties.

ANBI

Les Maîtres Musicaux is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 

De status van culturele ANBI betekent voor particulieren, maar ook voor bedrijven, een extra belastingvoordeel vanwege een extra giftenaftrek. Daarnaast betalen culturele ANBI’s geen schenkbelasting over uw gift of erfbelasting over ontvangen erfenissen. Lees meer over de mogelijkheid om Les Maîtres Musicaux/INSOMNIO geldelijk te ondersteunen.

Doelstelling
Het bevorderen van de bekendheid van hedendaagse muziek, in verschillende stijlen en kunsttdsisciplines en verder al het geen hiermee in de ruimste zin verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De vereniging heeft niet ten doel het maken van winst. (Statuten art.4)

Beloningsbeleid
Les Maîtres Musicaux hanteert voor alle vaste spelers als ook voor alle remplaçanten gelijke tarieven. We realiseren ons dat de complexheid van de muziek die Insomnio normaliter speelt reden zou moeten zijn onze tarieven naar boven bij te stellen. Een aanpassing van het betalingsniveau tot de hoogte die fairPACCT voorstelt zou echter het werken van Insomnio voorlopig onbetaalbaar maken. Sinds 2020 oriënteren we ons in onze begrotingen voor de concerthonoraria aan de actuele “Norma-normen”. Voor voorbereidende repetities wijken we echter duidelijk van de “Norma-normen” af omdat ons inziens deze dagtarieven veel te laag zijn. Aangezien uitvoeringen van projecten vaak een jaar na het opstellen van de projectbegroting plaatsvinden kan het voorkomen dat tussentijdse wijzigingen in de Norma tarieven voor projecten met een lange looptijd niet kunnen worden gevolgd.

De vereniging Les Maîtres Musicaux is opgericht in 2020.

Jaarverslag 2022

 

KVK en RSIN
Kamer van Koophandel Utrecht 77486005
RSIN 861022397

Logo-Insomnio-2003-diap.png
  • Weiß Facebook Icon
  • Weiß Twitter Icon
  • Weiß YouTube Icon
  • Weiß iTunes-Symbol
  • email3
Alle Videos

Alle Videos

bottom of page